Normes de participació

Les "netiquetes" són regles bàsiques d'etiqueta i cortesia que s'han de tenir en compte a l'hora de comunicar-nos en els entorns en xarxa per a una comunicació més efectiva i un millor ús dels recursos i el temps. Bàsicament serveixen per:

 • Ser millor compresos (o no ser malentesos).
 • Utilitzar els recursos de la xarxa adequadament, amb cortesia, decor i bona educació.
 • Promoure i preservar un ambient adequat de convivència virtual i participació.

A més a més del sentit comú, les bones maneres, la cortesia, el respecte, la consideració i la tolerància, a continuació enumerem algunes regles que hem d'observar per comunicar-nos a través de la xarxa en general i al nostre espai virtual d'aprenentatge en particular.

 • Recordi sempre que a l'altre costat de l'ordinador hi ha altres persones, amb les seves pròpies idees, sentiments, formes de pensar i d'actuar.
 • Escrigui sempre com si estigués mirant al seu interlocutor als ulls. Mai escrigui alguna cosa que no li diria cara a cara a una altra persona.
 • Intenti empatitzar amb les persones que estan a l'altre costat. A tothom li agrada que els altres es posin al seu lloc.
 • Sigui el més clar, concret i concís en totes i cadascuna de les seves aportacions i participacions.
 • Està demostrat que les exposicions breus són més llegides que les que són interminables successions de paràgrafs llargs.
 • És acceptable l'ús del "tu" per dirigir-se a les altres persones, excepte que algú sol·liciti expressament ser tractat de "vostè".
 • Usi sempre un llenguatge cortès i respectuós amb la resta de participants.
 • Escrigui adequadament, cuidi l'ortografia i la gramàtica.
 • Utilitzi les majúscules i minúscules correctament. Eviti escriure amb majúscules, ja que aquest equival a cridar.
 • No està escrivint SMS ni tweets; pel que ha d'evitar el tipus d'escriptura habitualment utilitzat en aquests canals de comunicació.
 • En els missatges de correu, recordi sempre col·locar l'Assumpte del missatge i que el mateix sigui prou indicatiu del contingut del missatge, amb exactitud i brevetat.
 • Saludi a l'inici del missatge i acomiadi's identificant-se amb el nom propi, exactament igual que faria en una carta física.
 • Mantingui el "Re:" a l'assumpte si es tracta d'una resposta.
 • Als fòrums, llegeixi atentament el tema i les aportacions prèvies abans de participar; usi els fils de discussió creats per a cada tema responent sempre al missatge original; no creï nous fils o temes de debat per a cada aportació que desitgi realitzar o resposta que vulgui donar.
 • Sigui pacient.
 • Sigui tolerant amb els errors aliens. És fàcil equivocar-se, a tothom li passa contínuament i és molt molest trobar a persones a la xarxa que corregeixen qualsevol error comès pels altres.
 • Respecti el temps que els altres poden necessitar per respondre. La seva amplada de banda, la seva major o menor capacitat de resposta, d'eloqüència o de coneixements, l'existència d'altres ocupacions, etc., poden influir en el fet que una persona necessiti prendre's més temps per donar una resposta del que altres persones necessitaran.
 • Sigui acurat en fer servir el sarcasme i l'humor, ja que moltes vegades poden ser malinterpretades.
 • No enviï missatges amb continguts religiosos, polítics o socials, ja que certs temes podrien ofendre a altres participants.
 • Sigui proactiu i participatiu; comparteixi el coneixement que disposes amb la resta dels membres de la seva comunitat virtual d'aprenentatge.
 • Respecti la intimitat de les persones.
 • Respecti el copyright del material que reprodueix i les referències als autors.